Beth Shoshanna Home
Beth Shoshanna English
Beth Shoshanna Home

 

Welkom bij Beth Shoshanna, Joodse gemeente in Deventer

Op sjabbat (zaterdag) 8 november a.s., wordt ons nieuw aangekochte Sefer Torah (Torahrol) ingewijdt in de Grote Synagoge van Deventer aan de Golstraat, in het bijzijn van o.a. Commissaris van de Koning mevr. Ank Bijleveld-Schouten.


Het is onze gemeente na jarenlang sparen en speuren dan eindelijk gelukt om een eigen Sefer Torah aan te kopen (de vorige rollen waren in bruikleen). Het zal de eerste keer zijn sinds 1925 dat er in Deventer een nieuw Sefer Torah in eigen bezit zal worden ingewijd. Een historische gebeurtenis dus!


Vanwege de bijzonderheid en zeldzaamheid van deze historische gebeurtenis zal Commissaris van de Koning mevr. Ank Bijleveld-Schouten de plechtigheid bijwonen en tevens een toespraak houden. Tevens zal locoburgemeester dhr. Robin Hartogh Heys van de Lier aanwezig zijn (Burgemeester Andries Heidema is dan in het buitenland) en zullen ook de voorzitter van de Raad van Kerken van Deventer, dhr. Peter Paul Biekmann, alsmede stadschroniqueur en auteur van het boek over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Deventer dhr. Henk van Baalen het woord voeren.
  

Daarnaast zullen vele vertegenwoordigers van diverse kerkelijke en burgerlijke organisaties en bevolkingsgroepen bij deze sjabbatochtendienst aanwezig zijn: uit de stad en ruime regio komen fractievoorzitters, katholieken, gereformeerden, doopsgezinden, remonstranten, baptisten, moslims, Russisch orthodoxen, Molukkers, en voorzitters en bestuursleden van 8 Joodse gemeentes (4 verschillende denominaties, van orthodox tot liberaal) uit het hele land. Na afloop van de dienst is er een feestelijke lunch voor alle aanwezigen.

 


Zie het persbericht voor de volledige informatie.