Beth Shoshanna Fonds

Om te kunnen functioneren en om te blijven bestaan als Joodse Gemeente hebben wij geld nodig . Bijvoorbeeld voor de huur van de sjoel voor onze diensten, maar ook voor de aanschaf en vervanging van alle benodigde judaïca, zoals een tweede Sefer Torah (Torahrol), rimonim (siertorens), gebedenboeken, keppels, enz. enz.  Er wordt bij ons niemand betaald voor zijn diensten, iedereen doet alles op vrijwillige basis. Wilt u ons voorbestaan en functioneren financieel ondersteunen, dan zijn wij u daarvoor heel dankbaar.

Uw gift is welkom op onze bankrekening: NL03 SNSB 09273 12344 t.n.v. Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna o.v.v. "Gift".


Synagoge Fonds

De prachtige Grote Synagoge in Moorse stijl uit 1892, die wij sinds 2010 weer gebruiken als Synagoge, is helaas nog niet ons eigendom. U zou ons kunnen helpen om de aankoop en restoratie van dit bijzondere gebouw dichterbij te brengen. Stichting Joods Apeldoorn beheert sinds 2012 een Fonds dat tot doel heeft geld in te zamelen ten behoeve van de aankoop en restauratie van de Grote Synagoge van Deventer. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Uw gift is welkom op de bankrekening van het Synagoge Fonds: NL23 KNAB 0721 698794 t.n.v. Stichting Joods Apeldoorn o.v.v. "Synagoge Fonds".