Beth Shoshanna is een Masorti Joodse Gemeente

EINDE DEVENTER SJOEL

Zoals u in de media hebt kunnen lezen is onze joodse gemeente uiteindelijk toch uit ‘onze’ prachtige Grote Synagoge van Deventer gezet (voor het eerst in heel West-Europa na WOII), ondanks dat ons activisme er mede toe heeft geleid dat de horeca-ondernemer er geen foodhall van mag maken. Gelukkig kunnen we mede dankzij uw steun in de Raalter sjoel een nieuw bestaan opbouwen, waarvoor onze grote dank! Volg ook onze Facebook-pagina.

Wij zijn ANBI gecertificeerd, uw gift is aftrekbaar!
BANKREKENING: NL03 SNSB 09273 12344 t.n.v. "Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna"

Wat/wie wij zijn

Wij zijn een Joodse gemeente op basis van gelijkwaardigheid, ook voor vrouw en man. Ieder kan vanuit de specifieke talenten die hij/zij gekregen en ontwikkeld heeft een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Wij zijn aangesloten bij Masorti, de stroming voor traditioneel Jodendom, die wereldwijd ca. 2 miljoen Joden telt.

Kijk HIER naar een korte (3½ min) videoclip over ons.

Wat wij bieden

Gemiddeld eens per drie weken houden we een dienst: op sjabbat-ochtend (zaterdag), erev sjabbat (vrijdagavond), motsé sjabbat (uitgaande sjabbat, op zaterdagmiddag/-avond), dan wel een Joodse feestdag (die op een andere weekdag kan vallen).

Daarnaast bieden wij een keur aan Joods-culturele activiteiten. Kijk HIER naar een korte (3½ min) impressie hiervan.

Een dienst bezoeken

Wilt u als belangstellende een keer een dienst bijwonen, dan bent u van harte welkom. Klik op Lees meer hieronder voor informatie over onze minhagiem (gebruiken).

Wilt u vaker komen, en wellicht 'misjtatef' (deelnemer) worden, dan dient u ofwel Joods te zijn volgens de criteria van het Masorti Beth Din, ofwel serieus te onderzoeken of het Jodendom uw weg is (en Joods te worden via het Masorti Beth Din, zie de rubriek Gioer op deze site). Partners zijn even welkom.

Gastlessen/Rondleidingen

De synagoge is te bezichtigen voor groepen (volwassenen, schoolklassen, studenten), waarbij wij een rondleiding en presentatie over de synagoge en het Jodendom geven. M.n. voor schoolklassen doen we dit altijd heel interactief, multimediaal en afwisselend aan de hand van een tafel vol rituele voorwerpen.