Beleidsplan

Het beleid wordt ook grotendeels beschreven in de statuten.

Over de gemeente

Beth Shoshanna is een Joodse gemeente op basis van traditie en gelijkwaardigheid. Ieder kan vanuit de specifieke talenten die hij of zij heeft een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Beth Shoshanna onderschrijft het mission statement van Masorti Olami.

Jood

Als Jood worden gezien allen die Joods zijn volgens de autoriteit van de Rabbinic Assembly on Jewish Law and Standards van Masorti Olami. In de rest van dit document is dit de definitie van Jood(s).

De Synagoge van Raalte

De Synagoge van Raalte is zowel een beth knesset (huis van samenkomst) als een beth midrasj (een leerhuis) en een beth tefilah (gebedshuis). We komen er samen voor de sjoeldienst, we eten samen, zingen veel en vieren de Joodse feesten. We lernen en ontplooien Joods-culturele activiteiten, waarmee we de onderlinge banden versterken.

Outreach

Beth Shoshanna is zich ervan bewust dat de regio een grote groep ver van hun achtergrond afstaande Joden telt. Graag willen wij hen bereiken. Daarnaast vinden wij openheid naar de niet-Joodse omgeving van groot maatschappelijk belang. Een deel van onze activiteiten is erop gericht deze twee vormen van contact met de omgeving te versterken.

Tradities

Beth Shoshanna stelt zich ten doel de Joodse tradities te beschermen, in ere te houden, te beleven, te ontwikkelen en over te dragen. Zo zijn de diensten grotendeels in het Hebreeuws en zijn ze in overeenstemming met liturgie geautoriseerd door Masorti Olami.

Beth Shoshanna is egalitair, dat wil zeggen dat mannen en vrouwen door elkaar zitten in de dienst, dat zowel mannen als vrouwen meetellen voor minjan (minimum aantal van tien Joden vanaf de bar/bat mitswah-leeftijd dat nodig is voor het uitvoeren van een volledige gebedsdienst) en dat zowel mannen als vrouwen alle mitswes kunnen uitvoeren (taken tijdens de sjoeldienst).

Omdat Beth Shoshanna hecht aan zoveel mogelijk participatie van deelnemers, is er veel aandacht voor kennisontwikkeling, zoals Ivriet lezen, sidoer-structuur, sjoeldienstmelodieën en minhagiem (gebruiken).

Locatie

De Synagoge van Raalte ligt aan de Stationsstraat 21, op ca. 5 minuten loopafstand van NS-station Raalte. Gratis parkeergelegenheid binnen handbereik.

 

KvK nummer 64650766

Contact

Stationsstraat 21, 8102 EB Raalte, Nederland