Gioerprocedure samenvatting

Als iemand gioer wil doen, ofwel Joods wil worden en misjtatef bij Beth Shoshanna, kan hij of zij daarbij de hulp van Beth Shoshanna krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat staat beschreven in de Gioer Syllabus van Beth Shoshanna. Nu volgt een zeer beknopte samenvatting daarvan.

Opdat de kandidaat zo goed mogelijk kan bepalen of het Jodendom zijn weg is en hij/zij misjtatef bij Beth Shoshanna wil worden, dient hij/zij zoveel mogelijk te participeren in de diensten en andere activiteiten. Dat betekent de benodigde boeken aanschaffen, Hebreeuws leren lezen en uitspreken, kennis nemen van de inrichting van de dienst, zich verdiepen in het Jodendom en de geschiedenis van het Jodendom, diensten bij andere kehillot bijwonen van verschillende denominaties (zie ook het document Pluriformiteit in het Jodendom, eveneens onderaan in de rubriek "Docs" onder het kopje "Gioer"), melodieën leren die in de dienst worden gebruikt, de Joodse riten voor thuis leren en praktiseren, kasjroet, sjabbat en feestdagen houden volgens Masorti standaard en zich verdiepen in wat het betekent gioer te doen. Voor dit laatste is het noodzakelijk dat de kandidaat al in een vroeg stadium de zg. "Gerus Guide" aanschaft (zie gerusguide.com), een stappenplan om Joods te worden, weliswaar volgens de orthodoxe ritus, maar dat als goede basis dient om volgens de Masorti standaarden gioer te doen. Het is daarnaast aanbevelenswaardig een bezoek aan Israel te brengen. Als iemand hulp of uitleg nodig heeft kan hij vanzelfsprekend bij een van de misjtatfiem terecht, in eerste instantie bij de toegewezen persoonlijke mentor. Deze eerste oriënterende periode, heicharoet genaamd, duurt minimaal een jaar. Als men aan die heicharoet-periode wil beginnen, dient men daartoe het heicharoet-inschrijfformulier in te vullen en in te leveren. Dit formulier is in het Engels, analoog aan het aanvraagformulier van het Beth Din (zie http://www.europeanmasortibetdin.org/downloads.html) voor gioer en er zoveel mogelijk dezelde eisen en terminologie wordt gebruikt. Let ook goed op de kosten voor registratie/aanvraag en de uiteindelijke Beth Din zitting+mikwe (http://www.europeanmasortibetdin.org/conversion-detail.html).

Wanneer de kandidaat van mening is dat hij of zij klaar is om de gioerprocedure officieel aan te vragen en de vergadering van misjtatfiem het daarmee eens is, zal hij/zij een gioer-vragenlijst moeten maken, met daarin vragen op de verschillende benodigde kennisgebieden: Torah en Rabbijnse geschriften, Feestdagen, Sjoeldienst, Levenscyclus/Dagelijks Jodendom, Joodse geschiedenis, Joodse wereld, Veelgebruikte terminologie (spreektaal, veelal Jiddisj). Indien de kandidaat deze vragenlijst met voldoende resultaat heeft beantwoord, zal de wa’adah van Beth Shoshanna hem of haar namens de kehilla via Masorti Nederland voordragen aan het Beth Din (Rabbinale rechtbank) van Masorti Europe, dat zetelt in Londen. Zie http://www.europeanmasortibetdin.org/ voor meer informatie over het Europese Masorti Beth Din, de gioer procedure (http://www.europeanmasortibetdin.org/conversion-detail.html) en de diverse documenten en formulieren (http://www.europeanmasortibetdin.org/downloads.html). Er volgt dan een gesprek met een rabbijn van het Europese Masorti Beth Din, waarbij zaken als drijfveren, motivatie, persoonlijke situatie, kennis en vaardigheden worden getoetst. De uitkomst van dit gesprek kan toelating of afwijzing voor de gioerprocedure zijn. Indien de kandidaat is toegelaten, dan zal de rabbijn in kwestie samen met Beth Shoshanna een persoonlijk ontwikkelingsprogramma (POP) vaststellen. Dit POP zal grotendeels afgeleid worden uit de resultaten van de gioer-vragenlijst; het zwaartepunt zal liggen op de kennisgebieden die nog meer aandacht vragen. De kandidaat volgt dit gioerprogramma in Nederland. Tijdens de gioerprocedure zal de kandidaat uiteraard op alle steun van de misjtatfiem van Beth Shoshanna kunnen rekenen en zal er nauw contact zijn met de Beth Din over de voortgang.

Als de begeleiders en de rabbijn van het Beth Din van mening zijn dat de kandidaat het programma in voldoende mate heeft volbracht, en de kandidaat vindt dit zelf ook, zal voor de tweede maal de gioer-vragenlijst gemaakt moeten worden. Er zal dan, met name op de kennisgebieden die bij de eerste keer wat ondergemiddeld bleken, significante progressie in kennis en vaardigheden zichtbaar moeten zijn. Indien dit het geval is, zal Beth Shoshanna de kandidaat voordragen voor het Beth Din, waar hij/zij dan naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd voor kan verschijnen. Let nogmaals op de kosten van deze zitting, alsmede de reiskosten Nederland-Londen. Verder zal een man tenminste 6 weken vóór de Beth Din zitting besneden dienen te worden (als hij dat nog niet is), de zg. Brith Mila (Verbond van de Besnijdenis), wat doorgaans bij een besnijdeniskliniek gebeurt (kosten ca. €400-500). Tijdens de Beth Din-zitting zullen er door 3 rabbijnen vragen aan de kandidaat worden gesteld, en als de uitkomst hiervan door deze rabbijnen van het Beth Din voldoende positief wordt bevonden, gaat de kandidaat in het mikwe (ritueel bad), krijgt een rabbinaal document waarin staat dat de kandidaat nu officieel Joods is.

Als iemand Joods is geworden, kan hij of zij misjtatef bij Beth Shoshanna worden. Dit wordt gevierd!

Locatie

De Grote Synagoge van Deventer ligt aan de Golstraat 23 (zie deze Google Maps locatie), op de hoek met de

Prinsenplaats, op ca. 5 minuten loopafstand van NS-station Deventer, parkeergelegenheden zijn ook binnen handbereik.

Contact