Privacy verklaring

Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij doen onze uiterste best uw privacy te beschermen. Ons privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Welke gegevens verwerken wij?

Beth Shoshanna verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze activiteiten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bij voorbeeld omdat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, omdat u informatie aanvraagt over of u zich inschrijft voor een van onze activiteiten, omdat u met ons correspondeert, ons feedback geeft. De persoonsgegevens die wij verwerken voor alleen de nieuwsbrief zijn: voor- en achternaam en emailadres. Van onze vaste bezoekers leggen wij vast: geslacht, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, alsmede de (halachische) joodse status.

Waarom verwerken wij gegevens?

Beth Shoshanna verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U op de hoogte houden van onze activiteiten, oa dmv onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren (alleen vaste bezoekers)
  • U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten, bijvoorbeeld wijziging van datum, plaats of tijd (alleen vaste bezoekers)
  • Het afhandelen van een betaling

Systemen

Beth Shoshanna maakt gebruik van Mijn Website om onze website bij te houden, en maakt geen gebruik van een nieuwsbriefplatform, maar gewoon van een emailprogramma als Outlook om onze nieuwsbrief te verzenden. Hiermee kunnen we u op de hoogte brengen van nieuwe activiteiten. De emailadressen staan altijd in het bcc veld, en zijn dus afgeschermd. Tevens publiceren wij op Facebook, maar altijd zonder persoonsgegevens.

Bewaren

Beth Shoshanna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onszelf en in verband met de noodzakelijke back up van een derde partij in Nederland.

Delen met derden

Beth Shoshanna verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en zullen u daar vooraf van op de hoogte stellen. Wij delen uw informatie met de organisaties waarmee wij in het kader van een bepaald project samenwerken, wanneer u aangeeft aan dit project te willen deelnemen, maar ook alleen na overleg met en goedkeuring door u. De organisaties met wie wij samenwerken zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag van onze gegevensverwerking is:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld voor het kunnen uitvoeren van onze activiteiten, en ten behoeve van het geven van informatie over onze activiteiten.
  • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens;
  • Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor een verwerking.

Aanpassen of verwijderen

Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, of op een ander emailadres, volstaat een mailtje naar info@bethshoshanna.nl met daarin duidelijk het emailadres waar u de nieuwsbrieven op ontvangt, met het verzoek dit uit ons bestand te verwijderen of aan te passen.

Uw rechten

Beth Shoshanna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bethshoshanna.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Beth Shoshanna zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan HIER bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Locatie

De Synagoge van Raalte ligt aan de Stationsstraat 21, op ca. 5 minuten loopafstand van NS-station Raalte. Gratis parkeergelegenheid binnen handbereik.

 

KvK nummer 64650766

Contact

Stationsstraat 21, 8102 EB Raalte, Nederland