Financieel verslag

Hieronder vindt u het financieel verslag over de jaren 2015 t/m het 3e kwartaal van 2017. Dit gebroken jaar had te maken met een belangrijke algemene ledenvergadering vlak aan het begin van het nieuwe Joodse jaar (5778). Het volgende jaarverslag zal het 4 kwartaal van 2017 bevatten en gewoon tot het einde van 2018 lopen. Om een idee te krijgen van de jaarlijkse bedragen van baten en lasten deelt u deze dus door 2,75.