Gioer

Gioer betekent: bekering tot het Jodendom. Allereerst een aantal veelvoorkomende misvattingen over dit onderwerp.

Het Jodendom is een tolerante religie, dat wil zeggen dat wij niet vinden dat het Jodendom de enige en beste godsdienst is, dat de hele wereld bekeerd dient te worden, dat de wereld pas gered is als iedereen Joods is geworden. Nee, iedereen, iedere mens, met welke levensovertuiging (niet alleen religieus) dan ook, is gelijkwaardig en heeft de opdracht de wereld beter te maken. Het Jodendom is dus geen zg. bekeringsgodsdienst, anders dan bijvoorbeeld christendom en islam. Aan de andere kant is het Jodendom ook geen 'ras' waartoe men niet zou kunnen toetreden als men niet zo geboren is. Bekering is weldegelijk mogelijk, maar alleen als de kandidaat oprechte intenties heeft en bereid is hier veel tijd, studie en daden aan te wijden. Want het Jodendom is meer een doe-religie dan een (passieve) geloof-religie. Als iemand Joods wil worden en misjtatef bij Beth Shoshanna, kan hij of zij daarbij de hulp van Beth Shoshanna krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat staat beschreven in de Gioer Syllabus van Beth Shoshanna, onderaan in de rubriek "Docs" onder het kopje "Gioer". Een samenvatting vindt u hier. Leest u deze aandachtig door, alsmede de syllabus, voordat u contact met ons opneemt om een aanvraag te doen.

Hieronder volgt een zeer beknopte inleiding op Jood-zijn en Jood worden:

De vraag wie Jood is, houdt velen al eeuwenlang bezig. In Tenach gaat het Jodendom over via de patriarchale lijn. Later is het door rabbijnen veranderd naar de matriarchale lijn. Ook het Masorti Beth Din (Joodse rechtbank) in Londen staat achter deze definitie. Voor Jood-zijn is dus van belang of je via de vrouwelijke lijn tot het Joodse volk behoort, dan wel bij een Beth Din dat door Masorti wordt erkend bent uitgekomen. Jodendom is naast een religie, ook een cultuur en een volk, met een eigen taal, gebruiken, geschiedenis, die je je zoveel mogelijk eigen moet maken om deel te worden en voelen van het Joodse volk, wat dus een soort (zware) inburgeringscursus vraagt.

Als je een sterke drang hebt om Jood te worden moet dit gebeuren via een zogenaamde gioerprocedure. Je moet er dan op rekenen dat je leven op z’n kop wordt gezet. Het Jodendom heeft geen bekeringsdrang, de rabbijnen zullen proberen je ervan af te houden. Het Jodendom is namelijk een tolerante religie die niet pretendeert dat iedereen Joods moet worden om een goed mens te zijn en/of ‘gered’ te worden. Het is voor rabbijnen dus helemaal niet nodig dat niet-Joden Joods worden. Voor een orthodoxe rabbijn gaat het zelfs nog een stapje verder. In Torah wordt het volk meerdere malen gewaarschuwd dat als men zich niet aan de mitswot houdt, er rampen kunnen volgen. Het is voor orthodoxe rabbijnen dus al problematisch genoeg dat veel halachische Joden zich niet aan de mistwot houden. Als een bekeerling die via een Beth Din Joods is geworden zich toch niet aan de mitswot blijkt te houden (bijvoorbeeld als de omstandigheden voor Joden moeilijk worden in tijden van vervolging), zal dit volgens een orthodoxe rabbijn alleen maar meer ellende en risico voor het Joodse volk opleveren. Vandaar dat een orthodox Beth Din zoveel mogelijk zekerheid wil krijgen dat de proseliet (bekeerling) echt gemotiveerd is om een volledig Joods leven te leiden en te blijven leiden.

Maar een proseliet kan ook juist te ver doorslaan, wat óók een reden tot aarzeling is bij rabbijnen. Sommigen bekeerlingen kunnen zo fanatiek Joods worden, dat zij andere Joden gaan bekritiseren. Rabbijnen maken vaak onderscheid tussen gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde motieven. Jood worden omdat je naar Israel wilt emigreren, wordt niet als een goed motief gezien. Wel de oprechte wens om volgens de Torah te leven. De gioer-procedure is er dan ook op gericht alleen de echte volhouders toe te laten. Voor mensen met een Joodse vader (die dit ook aan kunnen tonen) gelden over het algemeen soepeler eisen, omdat het al duidelijk is waar de motivatie vandaan komt. Wanneer je eenmaal bent toegelaten en gioer hebt gedaan voor het Masorti Beth Din, zal de Masorti wereld en de Liberaal Joodse wereld (bestaande uit vier miljoen Joden in meer dan vijftig landen) je als Jood erkennen (als ware je zo geboren), maar de orthodoxie niet.

Als je Joods wilt worden, ofwel gioer wilt doen, is de belangrijkste vraag dus: waarom? De rabbijnen van het Beth Din zullen willen weten wat het voor jou belangrijk maakt om Joods te worden; ze zullen zich afvragen of het werkelijk nodig is. Het is een grote stap die je wilt zetten. Joods zijn meer is dan alleen maar iets geloven, of alleen naar sjoel komen en meedoen met de dienst. Er een hoop kennis vereist om Joods te worden en je moet als man bovendien een brit mila ondergaan. Joods zijn beïnvloedt je hele leven, de invulling van je week, je jaar, maar ook je relatie met anderen. Je kunt er vrienden door verliezen, of het compliceert je positie binnen je familie, de relatie met je eventuele kinderen. Je krijgt te maken met antisemitisme, persoonlijk of algemeen.

Joods worden is dus niet iets waar je zomaar in een opwelling voor kunt kiezen en het is een keus voor de rest van je leven, je kunt nooit meer 'ontjoodst' worden. De rabbijnen willen er daarom helemaal zeker van zijn dat je het werkelijk meent, dat je het aan kunt. Joods worden is een lang proces, het kan vele jaren duren voordat je door een Beth Din geaccepteerd wordt. Dit is bij een Masorti Beth Din niet anders.

Locatie

De Synagoge van Raalte ligt aan de Stationsstraat 21, op ca. 5 minuten loopafstand van NS-station Raalte. Gratis parkeergelegenheid binnen handbereik.

 

KvK nummer 64650766

Contact

Stationsstraat 21, 8102 EB Raalte, Nederland