Nieuws

Zoals u in de media hebt kunnen lezen is onze joodse gemeente uiteindelijk toch uit ‘onze’ prachtige Grote Synagoge van Deventer gezet (voor het eerst in heel West-Europa na WOII), ondanks dat ons activisme er mede toe heeft geleid dat de horeca-ondernemer er geen foodhall van mag maken. Gelukkig kunnen we mede dankzij uw steun in de Raalter sjoel een nieuw bestaan opbouwen, waarvoor onze grote dank!

We hebben een buitengewoon warm welkom gekregen in Raalte, waar de inwoners en gemeente met (handtekeningen)acties etc. zich wèl hebben ingespannen om de Raalter sjoel te redden, en met succes! Volg ook onze Facebook-pagina.

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Sinds een paar jaar plaatsen we het nieuws en aankondigingen op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/bethshoshanna/.

Hieronder ziet u nog het 'oude nieuws'.

Beth Shoshanna hartelijk ontvangen door het bestuur van de Centrum Moskee te Deventer

Op vrijdag 1 januari 2016 zijn twee leden van Beth Shoshanna hartelijk ontvangen door het bestuur van de Centrum Moskee te Deventer, die 12 islamitische 'keppels' schonk aan Beth Shoshanna, om te gebruiken bij bezoeken aan de Deventer sjoel door schoolklassen met moslimleerlingen. De Beth Shoshanna leden kregen een uitgebreide rondleiding in de prachtige Centrum Moskee, die behalve een gebedsruimte bijv. ook winkels, een kapper, een conferentiezaal, en ontspanningsruimtes herbergt.

Unicum: Openbare Chanoekaviering samen met moslims

door Annemiek van Buchem, lid van Beth Shoshanna

Zondag 13 december was de laatste dag van Chanoeka. De openbare viering van het aansteken van de kaarsen was dit jaar wel een hele bijzondere. De voorgaande jaren was er altijd een gast uit een van de andere geloofsgemeenschappen uit Deventer. Dit jaar werd deze traditie voort gezet en was de secretaris van het bestuur van de Centrum Moskee, Ömer Melikoglu, uitgenodigd.

Op het laatste moment werd ook bekend dat na onze uitnodiging de Consul Generaal van Turkije,de heer Zafer Ateş, aanwezig zou zijn. Samen met een medewerker van het consulaat, die ook zijn tolk was.

Het was een bijzondere ontmoeting. Speciaal in deze turbulente tijden van aanslagen, antisemitisme, moslimhaat en gewelddadige optredens tegen vluchtelingen centra in het hele land. Deze ontmoeting was een oase van respect, vertrouwen en hoop op gezamenlijke vrede in de toekomst. Niet alleen de sfeer op het bordes en het onderlinge contact was erg mooi, maar ook de inhoud van de toespraken die werden gehouden was zo harmonieus en op elkaar afgestemd. En dit zonder overleg vooraf! Er werd terug geblikt op feiten in lang vervlogen jaren uit de geschiedenis, woorden van respect en verzoening ook voor het heden en de toekomst. Het was ontroerend en erg bijzonder.

Nadat de Turkse Consul Generaal de eerste kaars (sjammasj) ontstoken had, zong ons gemeentelid Annemiek van Buchem de brachot en stak de rest van de kaarsen van de chanoekia aan. Annemiek sluit dit verslag af met de woorden dat het voor haar "een grote eer was hierbij aanwezig te zijn, de kaarsen te mogen aansteken en de brachot te zingen."

De toespraken tijdens en berichten in de media over deze viering:

Toetreding tot Masorti

Sinds september 2015 is Beth Shoshanna toegetreden tot de Masorti beweging, de wereldwijde Joodse stroming voor traditioneel/conservatief Jodendom, die wereldwijd ca. 2 miljoen Joden telt. Voor meer informatie over Masorti, zie de website van Masorti NL, en van Masorti Olami.

Inwijding Sefer Torah

Op sjabbat (zaterdag) 8 november werd ons nieuw aangekochte Sefer Torah (Torahrol) ingewijd in de Grote Synagoge van Deventer aan de Golstraat, in het bijzijn van o.a. Commissaris van de Koning mevr. Ank Bijleveld-Schouten.

Het is onze gemeente na jarenlang sparen en speuren dan eindelijk gelukt om een eigen Sefer Torah aan te kopen (de vorige rollen waren in bruikleen). Het was de eerste keer sinds 1925 dat er in Deventer een nieuw Sefer Torah in eigen bezit werd ingewijd. Een historische gebeurtenis dus!

Vanwege de bijzonderheid en zeldzaamheid van deze historische gebeurtenis woonde Commissaris van de Koning mevr. Ank Bijleveld-Schouten de plechtigheid bij en hield tevens een toespraak, die u hier kunt nalezen. Tevens was locoburgemeester dhr. Robin Hartogh Heys van de Lieraanwezig (Burgemeester Andries Heidema was in het buitenland) en voerden ook de vice-voorzitter van de Centrum Moskee, dhr. Kasim Akdemir, de voorzitter van de Raad van Kerken van Deventer, dhr. Peter Paul Biekmann, alsmede stadschroniqueur en auteur van het boek over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Deventer dhr. Henk van Baalen het woord.  

Daarnaast waren vele vertegenwoordigers van diverse kerkelijke en burgerlijke organisaties en bevolkingsgroepen bij deze sjabbatochtendienst aanwezig: uit de stad en ruime regio kwamen fractievoorzitters, katholieken, gereformeerden, doopsgezinden, remonstranten, baptisten, moslims, Russisch orthodoxen, Bahai, Molukkers, en voorzitters en bestuursleden van 8 Joodse gemeentes (4 verschillende denominaties, van orthodox tot liberaal) uit het hele land. Maar ook vele niet-religieuze belangstellenden. Na afloop van de dienst was er een feestelijke lunch voor alle aanwezigen.

Zie het persbericht voor de volledige informatie.