Wat/wie wij zijn

Wij zijn een Joodse gemeente op basis van gelijkwaardigheid, ook voor vrouw en man. Ieder kan vanuit de specifieke talenten die hij/zij gekregen en ontwikkeld heeft een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Wij zijn aangesloten bij Masorti, de stroming voor traditioneel Jodendom, die wereldwijd ca. 2 miljoen Joden telt.


De prachtige synagoge van Raalte is zowel een beth knesset als een beth midrasj. Beth knesset wil zeggen een huis van samenkomst. We komen samen voor de sjoeldienst, we eten samen, zingen veel en vieren ook samen Joodse feesten. Beth midrasj betekent leerhuis. We lernen en ontplooien Joods-culturele activiteiten (w.o. film, theater, excursies).


Beth Shoshanna betekent ‘het huis van de roos’. Shoshanna is ontleend aan Shir haShirim (Hooglied)2:2 : ‘Als een roos (shoshanna) tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de dochters’. De rabbijnen namen Shir haShirim in Tanach op, omdat zij het interpreteerden als de liefdesgeschiedenis tussen de Eeuwige en het volk van Israel.De roos staat hierbij voor de knesset Jisraeel, de gemeenschap van Israel (ook wel Klal Jisraeel genoemd). Beth Shoshanna is een huis voor het Joodse volk.

De Zohar, een van de Joodse mystieke geschriften, spreekt in dit verband over een rood-en-witte roos. Men zegt dat kruisvaarders in de 12e of 13e eeuw deze roos, rosa gallica versicolor,uit het land Israel meenamen. Deze roos is beroemd om zijn aromatische en medicinale eigenschappen.