Agenda 2019 (de agenda van de afgelopen jaren vindt u hier)

 • 13 januari 11:00u Joodse/Israelische filmdag in Gigant in Apeldoorn, zie https://www.crescas.nl/order/fac-apeldoorn/, we starten om 10:00u in een zaaltje in Gigant met een korte weekdag-sjachariet
 • 10 februari 10:00u Joodse netwerkdag met diverse lezingen/workshops in Deventer. We zullen ergens in het programma samen minche davvenen.
 • 9 maart 10:00u sjabbat sjachariet, in aanwezigheid van Commissaris van de Koning van Overijssel dhr. Andries Heidema
 • 20 maart 19:30u erev poerim
 • 5 april 20:00u kabbalat sjabbat
 • 19 april 19:00u gemeente seideravond, in…… A Taste of Honey! (wegens het grote succes van afgelopen jaar)
 • 11 mei 10:00u sjabbat sjachariet
 • 8 juni 19:00u sjabbat mincha, havdalah, erev shavoe’ot, end-of-season borrel (met diverse kazen en andere melkkost)

Zomerreces

 • 29 september 19:00u Erev Rosj Hasjana
 •     8 oktober 19:30u Kol Nidre (aanvang vasten en werkverbod om 18:40u)
 • 9 oktober 18:00u Neïla (Tekia om 19:43u, aansluitend havdalah)
 • 21 oktober 19:00u Erev Simchat Torah met veel zang en dans, en lekker eten.
 • 9 november 10:00u sjabbat sjachariet. Torah-lezing is "Lech-Lecha" (Genesis 12:1 - 17:27). Na afloop heerlijke maaltijd, zingen, sjmoezen.
 • 29 november Erev sjabbat bij iemand thuis
 • 14 december 10:00u sjabbat sjachariet. Torah-lezing is "Wajisjlach" (Genesis 32:4 - 36:43). Na afloop heerlijke maaltijd, zingen, sjmoezen.
 •     27 december Chanoeka in het openbaar

2020

 • 17 januari Erev Sjabbat
 • 10 februari TuBisjwat+seider bij iemand thuis
 • 9 maart Poerim avonddienst
 • 8 april Seideravond
 • 3 mei weekdienst bij iemand thuis
 • 29 mei erev sjabbat & Shavoe'ot
 • 13 juni 10:00u sjabbat sjachriet
 • 27 juni 19:00u mincha+maariv+havdala+lernen+endofseason